Regulamin firmy S TRADE LTD

I. Wstęp

1. Sklep prowadzony jest przez firmę S TRADE LTD, z siedzibą w Wielkiej Brytani.
S TRADE LTD
ul. 71 SUTTON HALL ROAD
Kod pocztowy: TW5OPX, London
Telefon: 0044 7435 296 206
email:sklep@strade.com.pl

Biuro(Office):

S TRADE LTD International House 24 Holborn Viaduct London EC1A 2BN Great Britain

Salon Wystawowy,Biuro,Magazyn,Serwis (Office,Warehouse,Service):
S Trade LTD SP. z o.o. Oddział w Polsce
Pysząca 21 56-120 Brzeg Dolny Poland
tel. 0048 (71) 735 3435
tel. 0048 570 649 197
email:sklep@strade.com.pl
NIP 1010009121, REGON 383929495

Firma istnieje na rynku angielskim od 2014r, na rynku polskim od 2014r.

1. Kupujący to osoba fizyczna lub prawna, która zgadza się z regulaminem tego serwisu.

2. Kupno produktu równoznaczne jest z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a firmą S TRADE LTD na towar wystawiony na sklepie internetowym zgodny z jej opisem i warunkami zawartymi w aukcji oraz w niniejszym regulaminie.

 

II. Zakup

1. Cena podana sklepie internetowym zawiera podatek VAT. Na każdy zakupiony towar wystawiamy specyfikację. Na życzenie Kupującego wystawiamy rachunek. Na życzenie Kupującego, przed dokonaniem zapłaty za towar wystawiamy rachunek pro-forma.

2. Cena za towar podana w opisie zawiera koszty pakowania, zabezpieczenia i przygotowania przedmiotu do wysyłki oraz związanej z dostawą usługę pośrednictwa w załatwieniu usług pocztowych. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki. Żadne dodatkowe opłaty nie są pobierane od Kupującego.

3. W przypadku błędnego zakupu towaru, Kupujący chcący skorygować zamówienie, powinien skontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail, wskazując w jaki sposób chce skorygować błędne zamówienie.

4. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką rachunku lub specyfikacji zamówienia.

III. Metody płatności

   Płatności za zakupiony towar przyjmowane są w następujący sposób:

a) szybkie płatności - Przelewy 24

b) płatność z góry przelewem za pośrednictwem banku lub poczty na konto bankowe.

c)  płatność za pobraniem - niedostępna

IV. Dostawa

1. Towary sprzedawane przez firmę dostarczane są z Wielkiej Brytanii wysyłkowo za pośrednictwem operatorów pocztowych i firm kurierskich. Termin dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy i wynosi w przybliżeniu 4-7 dni roboczych. Wszystkie możliwe opcje dostawy danego przedmiotu są dostępne na sklepie internetowy.

2. Po wygraniu aukcji Kupujący zobowiązany jest wybrać jedną opcję dostawy towaru i powiadomić o wyborze telefonicznie, poprzez e-mail lub poprzez formularz opcji dostawy. Jednocześnie Kupujący powiadamia o adresie dostawy. W przypadku braku informacji o adresie, towar wysyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.

3. Jeśli wybrany przez Kupującego kolor towaru nie jest dostępny od ręki i jest to wyraźnie zaznaczone w opisie, czas realizacji zamówienia może wydłużyć się zgodnie z informacją o dostępności towaru podaną przy danym kolorze towaru.

4. Przy zakupie i potwierdzeniu wpłaty (lub potwierdzeniu zamówienia przy płatności za pobraniem) do godz. 14:00 danego dnia roboczego, towar wysyłany jest tego samego dnia. W innym przypadku towar wysyłany jest najpóźniej następnego dnia roboczego.

5. Możliwość odbioru osobistego po poprzednim umówieniu się ze sprzedającym.

V.Zwroty, zamiana

1. W przypadku gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r., Nr 22, poz.271, ze zm.), Kupujący ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

2. Prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny nie przysługuje dla świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 3.W celu zwrotu towaru bez podania przyczyny, Kupujący w ciągu 14 dni od otrzymania towaru wysyła lub dostarcza pod adres w Polsce wskazany przez:

S Trade LTD
Magazyn
Pysząca 21
56-120 Brzeg Dolny
Poland

W tym celu prosimy przed wysyłką o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem sklepu. Zakupiony towar wraz z podpisanym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem

Po pozytywnym rozpatrzeniu nastąpi wysyłka zapłaty za towar(po odjęciu kosztów przesyłek dostawy do Polski) na Państwa konto w terminie nie dłuższym niż 7-10 dni roboczych. Zwrot zapłaconej kwoty za anulowane zamówienie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7-10 dni roboczych.

4 .Po uzgodnieniu z sprzedającym istnieje możliwość wymiany produktu na inny rozmiar lub na inny produkt (jeżeli jest dostępny).

Kupujący wówczas płaci jedynie koszt przesyłek na terenie Polski (koszt przesyłki do Polski pokrywa nasza firma).

5 .Zastrzegamy sobie prawo odmowy wymiany produktu w przypadku :

a) przesłania do nas produktu w nieoryginalnym opakowaniu uszkodzonego, używanego.

b) przesłania produktu przesyłką kurierską inną niż wskazaną przez sprzedawcę

c) w innym przypadku mogącym narazić nasza firmę na dodatkowe koszty.

6. Dopuszczamy zwrot przesyłki uszkodzonej w trakcie dostawy. Podstawą przyznania zwrotu kwoty zapłaty za przedmiot lub wymiany na inny przedmiot  jest protokół spisany przez kuriera i powiadomienie o tym fakcie w w czasie 24 godz. liczonym od momentu dostawy

7.Uwaga: Produkty na zamówienie nie podlegają zwrotowi

VI. Gwarancja, Reklamacja

W celu reklamacji towaru niezgodnego z umową, Kupujący wysyła lub dostarcza towar wraz z podpisanym zawiadomieniem o niezgodności towaru z umową pod adres lub inny adres wskazany przez Biuro sklepu( Przed wysyłką prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny):

S Trade LTD
Magazyn
Pysząca 21
56-120 Brzeg Dolny
Poland

Rozpatrzenie reklamacji towaru niezgodnego z umową nastąpi w ciągu 14 dni

VII. Postanowienia końcowe

1. W sytuacjach niejasnych firma będzie starał się skontaktować z Kupującym w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów sprawy.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań związanych z realizacją zamówienia oraz z niniejszego regulaminu, firma zobowiązuje się rozwiązywać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia z Kupującym, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.